Vloerkleed luxe

Huishoudelijk werkers worden beschouwd als volstrekt wegwerpbaar en kunnen elke taak verrichten die binnen de werkingssfeer van hun dienstbetrekking valt. De banen hebben echter een arsenaal dat hun dagelijkse taken en ook hun persoonlijke gewoonten omvat. Als ze graag taarten bakken, wordt van hen verwacht dat ze bakken. Als zij bedreven zijn met de keuken, wordt van hen verwacht dat zij maaltijden bereiden. Hun werk hangt volledig af van de energie en de creativiteit van de persoon.

Zij moeten verder gaan dan het vooraf vastgestelde takenpakket en preventieve maatregelen nemen tegen normaal gesproken preventieve problemen. Er wordt nogal wat onderhandeld over de belangrijkste gemeenschappelijke vitale taken, zoals het loon en de werktijden. Het basisloon voor huishoudelijk personeel komt volledig ten laste van de werkgever. Zij kunnen met recht onderhandelen over hun loon. Een wasserijmedewerker kan bijvoorbeeld een hoger tarief genieten wegens het routinematige karakter van zijn taak. De voornaamste bedoeling van een huishoudelijke hulp is het vergaren van loon op een regelmatige, zij het niet buitensporige, basis. Dit is duidelijk een gevoelig punt tijdens de besprekingen vóór de vakbonden.

Handige taken die even veeleisend zijn. De meeste huishoudelijk personeel zijn aansprakelijk voor het verzorgen van bepaalde persoonlijke behoeften van hun gezinsleden. Dit kan het begeleiden van huisdieren, het toedienen van geneesmiddelen en feestjurken omvatten; het schoonmaken van het huis is echter een extra taak die zij verrichten.

Een huishoudelijke hulp is zelden afwezig in het huishouden tijdens de weekdagen. Integendeel, zij kunnen op elk uur van de dag of de nacht in zekere mate afwezig zijn, het vaakst ‘s morgens en tijdens het avondmaal, wanneer zij moeten koken en afwassen. Van huisvrouwen kan niet worden verwacht dat zij te allen tijde beschikbaar zijn. Het inhuren van een huishoudelijke hulp is alleen goed als zij ongeschikt is voor alleen bepaalde hoofdtaken.

Huishoudelijk personeel wordt op maand- of weekbasis betaald. Zij hebben het gebruikelijke minimummaandloon en vormen een belangrijk deel van het huishoudelijk personeel in bepaalde huishoudens. Het verhuren van appartementen en huizen wordt ook gedaan door ingehuurde huishoudelijke hulpen. Hun taken strekken zich uit over de gehele onmiddellijke en wijdere omgeving, evenals alle taken van de huishoudelijke hulp. Van hen wordt verwacht dat zij de was sorteren, gras maaien, ramen lappen, vloeren wassen en algemeen onderhoud verrichten, samen met overleg met de eigenaar of de bewoners. Hun taak bestaat erin de lokalen van de opdrachtgever te betreden, eventuele ongemakken aan de beheerder te melden en de nodige reparaties uit te voeren.

Vooral in stedelijke gebieden maken huishoudelijke hulpen de terrassen schoon, wassen zij de trottoirs, doen zij aan sneeuwruimen, maken zij de opritten schoon en poetsen zij de planten binnenshuis en de bloemen buitenshuis. Zij werken bij toerbeurt en de extra taken verschillen regelmatig. Naast hun werk moet een huishoudelijke hulp boodschappen doen en begeleiden die aan een bepaalde werkgever zijn toegewezen. Soms houdt dit in dat de post efficiënt bij de werkgever wordt gebracht of gehaald.

Tot de taken van huishoudelijk personeel behoren vegen, verplaatsen, vegen, dweilen, bladeren harken, vloeren vegen, ramen wassen, schuilplaatsen dweilen, de woning versieren, verven, beitsen en repareren.

Naast koken kunnen de taken van het personeel bestaan uit het wassen van het linnengoed, het klaarmaken van de voertuigen en het wassen van de kleren die een huishoudelijke hulp al heeft gedragen. Een huishoudelijke hulp kan ook helpen bij de dagelijkse routines van het huishouden, zoals boodschappen dragen en de kinderen zonder problemen naar school brengen.

Lees meer:

Vloerkleed luxe

Vloerkleden klassiek